top of page

תו נכה

מהו תו נכה / תג חניה לנכה?

תו נכה (או בשמו הרשמי: "תג חניה לנכה") הוא למעשה תעודה שניתנת ע"י משרד התחבורה למי שמצבו הרפואי מקשה על התניידותו בדרכים במטרה להקל על התניידותו בדרכים ולמנוע, חלילה, החמרה במצבו הרפואי עקב כך.

 

התעודה מעניקה לאותו נכה ששמו נקוב בתעודה סל רחב של הטבות, לרבות: חניה בחניות שמסומנות כחניות נכים, כניסה ללא תשלום לחניונים ציבוריים שבהסדר, חניה ללא עלות בחניות המסומנות בכחול-לבן, חניה בחניות שאינן מותרות בחוק בתנאים מסוימים וכמובן - פטור מאגרת רישוי על הרכב לכל התקופה שבעדה אושר התו. 

 

תו נכה הוא אישי וניתן לעדכן בו עד שני כלי רכב בו זמנית.

מי זכאי לתו נכה?

בניגוד לדעה הרווחת, הזכאות לתו נכה אינה תלויה באחוזי נכות. כלומר, מי שנקבעו לו אחוזי נכות עשויים להיות זכאים לתעודה ביתר קלות, אך גם מי שלא נקבעו לו מעולם אחוזי נכות יכול להגיש את הבקשה וזכאותו תיבדק לפי מצבו הרפואי. יחד עם זאת, חשוב לציין שעד כה לא נחקק העניין באופן מסודר ואין בחוק הגדרה ברורה באשר למי זכאי ומי לא זכאי לתו נכה. בחינת הזכאות נעשית באופן אינדיבידואלי, לפי שיקול דעת רופאי משרד הרישוי, כאשר הקריטריון העיקרי שנבחן הוא מידת נזקקותו של הנכה לרכב באופן שבו תנועתו של הנכה בדרכים ללא רכב עלולה להחמיר או להרע את מצבו הרפואי. 

להלן רשימה חלקית בלבד של קריטריונים/ליקויים רפואיים שעשויים לזכות בתו נכה: 

  1. נכים שנקבעה להם נכות בניידות בשיעור 60% ומעלה. 

  2. בעלי תעודת עיוור.

  3. חולי דיאליזה.

  4. חולי סרטן. 

  5. נכים אשר סובלים ממחלות וליקויים בגפיים תחתונות (ברכיים, ירכיים, כפות רגליים, קרסוליים וכו').

  6. נכים אשר סובלים ממחלות לב/ריאה אשר משפיעות על כושר ההתניידות שלהם. 

  7. נכים אשר סובלים מפגיעות נוירולוגיות אשר גורמות לחולשה בגפיים תחתונות, לרבות מצבים אחרי אירוע מוחי, טרשת נפוצה, פרקינסון, נוירופתיה ו/או נוירופתיה סוכרתית, רדיקולופתיה מותנית (חולשת גפיים שמקורה בגב תחתון) ועוד.

כיצד מגישים בקשה לקבלת תו נכה?

את הבקשה לקבלת תו נכה מגישים לאגף הרישוי של משרד התחבורה ואליה מצרפים:

- רישיון רכב/ים (כאמור, ניתן לעדכן עד שני רכבים בתו אחד).

- צילום תעודת זהות + ספח.

- מסמכים רפואיים רלוונטיים ועדכניים.

- פרוטוקול ועדה רפואית עם קביעת אחוזי נכות (במידה שיש).

- צילום צ'ק ו/או אישור ניהול חשבון לצורך קבלת החזר אגרת רישוי (למי שזכאי).

להורדת טופס בקשה לקבלת תו נכה ופטור מאגרת רישוי לחצו כאן.

את הבקשה בצירוף המסמכים ניתן לשלוח בדואר או באתר של משרד הרישוי.

איש מחזיק תו נכה ביד
bottom of page