top of page

קצבת ניידות

צור קשר

תודה! ניצור עמך קשר ממש בקרוב

מהי קצבת ניידות?

קצבת ניידות היא תוצאה של הסכם שנחתם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי שבמסגרתו ניתנת קצבה חודשית, וכן סל של הטבות נוספות, למי שקיימת אצלו מגבלת התניידות או שנפגעה יכולתו להתנייד.

מי זכאי ומהם תנאי הזכאות לקצבת ניידות?

לקצבה ולהטבות זכאים בני 3 עד 67 אשר סובלים מהליקויים הקבועים בחוק, כאשר מדובר ברשימה סגורה של ליקויים/מחלות, שעיקרם פגיעה בגפיים תחתונות, כדלקמן:

 • שיתוקים.

 • קטיעות.

 • קישיונות.

 • נקיעות.

 • מפרקים מדומים.

 • הגבלה בכושר תנועות המפרקים.

 • החלפות מפרקים - ברך ו/או ירך.

 • קיצור גפה.

 • אי ספיקה היקפית בעורקי הגפיים התחתונות.

 • הפרעות במערכת כלי הלימפה.

 • קומה נמוכה.

 • מומים מלידה שממצאיהם הרפואיים מקבילים לאחד הליקויים שלעיל.

כאמור, רק מי שסובל מאחד או יותר מהליקויים שברשימה, עשוי להיות זכאי לקצבת ניידות. מעבר לכך, ישנה הבחנה בין מוגבל בניידות בעל רכב לבין מוגבל בניידות חסר רכב וכן, הבחנה בין מוגבל בניידות שעובד לבין מוגבל בניידות שאינו עובד. 

סכום הקצבה החודשית אינו אחיד והוא נקבע בהתאם לאחוז הנכות שנקבע בועדת ניידות, גודל הרכב שלו זקוק המוגבל בניידות, רמת השתכרותו, המרחק למקום העבודה, הצורך בכיסא גלגלים, הצורך בהתקנת אביזרים מיוחדים ברכב (מתקן הרמה וכד') וכיו"ב.

בעלי רישיון נהיגה יכולים לקבל את הקצבה כל עוד נקבעה להם נכות בניידות בשיעור 40% ומעלה. לעומת זאת, חסרי רישיון נהיגה יוכלו לקבל את הקצבה רק אם נקבעה להם נכות בניידות בשיעור 60% ומעלה. 

כיצד מגישים את התביעה?

כאמור, ההטבות בניידות הן תוצאה של הסדר מדיני ולכן, בשונה מקצבאות אחרות, הגוף הבודק אינו המוסד לביטוח לאומי אלא משרד הבריאות ואילו המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף המשלם.

משכך, על מנת לממש את זכותכם לקבלת הטבות בניידות, יש לבצע שני שלבים: 

​1. בשלב הראשון עליכם להגיש למשרד הבריאות טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות, חתום ע"י הרופא המטפל שלכם. בטופס תמצאו גם את רשימת הליקויים המפורטת. באמצעות הגשת טופס זה תוזמנו לועדה רפואית אשר תקבע את אחוז הנכות שלכם בניידות. 

שימו לב: אם נקבעו לכם אחוזי נכות במסגרת תביעה אחרת כגון נכות כללית, נכות מעבודה או משרד הביטחון, הם אינם תקפים לצורך קצבת ניידות. על מנת שתיקבע לכם נכות בניידות, יש לעבור ועדה של משרד הבריאות. 

 

להורדת טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות לחצו כאן. 

 

2. בשלב השני, ככל שנקבעו לכם אחוזי נכות מזכים - בשיעור של 40% לבעלי רישיון נהיגה או 60% לחסרי רישיון נהיגה, יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ואליה לצרף את קביעת משרד הבריאות. שימו לב - עליכם להגיש תביעה זו בתוך 60 ימים מיום שבו התקבלה ההחלטה בעניינו במשרד הבריאות.באמצעות תביעה זו אתם למעשה מודיעים למוסד לביטוח לאומי על כך שנקבעה לכם נכות בניידות ואתם מבקשים לממש את ההטבות שמגיעות לכם במסגרת זכאות זו, לרבות קבלת קצבה חודשית. 

 

להורדת טופס תביעה להטבות מהמוסד לביטוח לאומי לחצו כאן. 

גודל הרכב והשפעתו על הקצבה

אחוז הנכות בניידות שנקבע לכם בועדה של משרד הבריאות מהווה, בין היתר, אינדיקציה לגודל הרכב שלו תזדקקו לצורך ההתניידות ובהתאם - גובה הקצבה החודשית שלה תהיו זכאים.  

 

להלן הגדלים הקובעים ע"פ הסכם הניידות - ברירת המחדל:

1300 סמ"ק - מוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה שאחוז נכותו בניידות הוא עד 79% או חסר רישיון נהיגה (ללא תלות בגובה הנכות).

1800 סמ"ק - מוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה שאחוז נכותו בניידות הוא 80% ומעלה.

2000 סמ"ק - מוגבל בניידות שאחוז נכותו בניידות הוא 100%, הוא עובד ומשתכר, בעל רישיון נהיגה, מרותק לכיסא גלגלים או מרכיב שני מכשירים ארוכים על שתי רגליו.

 

לדוגמא: נכה בעל רישיון נהיגה שסובל מהגבלות תנועה בברכיים. ועדה של משרד הבריאות קבעה לו נכות בניידות בשיעור 60%. ע"פ ההסכם, גודל הרכב הקובע עבורו הוא 1,300 סמ"ק. 

 

שימו לב: גודל הרכב משמש גם לקביעת גובה קצבת הניידות החודשית וגם לקביעת שווי ההנחה שיקבל אותו נכה אם יקנה רכב חדש. 

הלוואה עומדת לרכישת רכב חדש

מוגבל בניידות רשאי לקנות רכב חדש או להחליף את רכבו לרכב חדש באמצעות "הלוואה עומדת" מהמוסד לביטוח לאומי. המשמעות של הלוואה זו היא, הלכה למעשה, הנחה בגובה המיסים שחלים על הרכב, הנחה שיכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים. את ההלוואה יש להחזיר בתנאים המפורטים באתר המוסד לביטוח לאומי. רכב "חדש" משמעותו רכב לקנייה מסוכנות רכבים. 

 

שימו לב - אם נקבע לכם גודל רכב אשר אינו תואם את מגבלותיכם, תוכלו לבקש להיבדק ע"י ועדה מיוחדת לקביעת גודל רכב ובכך לנסות להגדיל את גודל הרכב שנקבע לכם (למשל מ-1,300 סמ"ק ל-1,800 סמ"ק) וכפועל יוצא מזה - יגדל גם אחוז ההנחה שתקבלו על מיסי רכב חדש בעת רכישתו. 

 

אם אתם זקוקים לסיוע בהגשת תביעה לניידות, עומדים בפני ועדה של משרד הבריאות או זקוקים לייעוץ אישי ומהיר, אל תהססו לפנות אלינו. למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג בועדות של משרד הבריאות, ועדות גודל רכב וקבלת הטבות בניידות, לרבות קצבת ניידות. צרו עמנו קשר עכשיו ונשמח לסייע גם לכם לממש את זכויותיכם.  

bottom of page