top of page

קצבת נכות כללית

צור קשר

תודה! ניצור עמך קשר ממש בקרוב

מהי קצבת נכות כללית?

קצבת נכות כללית היא קצבה אשר משולמת למי שעקב מצבו הרפואי אינו יכול לעבוד בכלל או שהיקף עבודתו נפגע (למשל ירידה ממשרה מלאה לחצי משרה). התנאי הבסיסי לקבלת הקצבה הוא שאותו אדם לא מרוויח יותר מ-6,300 ש"ח ברוטו לחודש (נכון לאפריל 2020). מי שעונה על תנאי זה, דרכו להגשת התביעה סלולה. ניתן להגיש את התביעה באמצעות טופס ידני או באמצעות טופס מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 
להורדת טופס תביעה לקצבת נכות כללית לחצו כאן.

שלבי התביעה
שלב 1 - קביעת דרגת נכות רפואית: לאחר הגשת התביעה, המוסד לביטוח לאומי מזמן את התובע לבדיקה של ועדה רפואית מטעמו. ייתכן שיהיו מספר ועדות רפואיות, הכל בהתאם למצבו הרפואי של התובע (כל ועדה הינה בתחום רפואי אחר - למשל אורתופדי, נוירולוגי, אורולוגי, פנימאי וכו'). חשוב לציין כי הסיבה להיווצרות המצב הרפואי אינה רלוונטית לצורך הגשת תביעה לנכות כללית, כלומר זה לא משנה האם המצב הרפואי נגרם עקב מחלה, פציעה או מום מולד. בועדה הרפואית הרופא קובע את הנכות על פי חומרת הליקוי בלבד ואין כל משמעות לסיבה שבגינה נוצר אותו ליקוי. 

בכל ועדה יושב רופא בתחום מומחיותו, אשר בודק את התובע ואת המסמכים הרפואיים שהוגשו וקובע את אחוזי הנכות בהתאם. קביעת אחוזי הנכות אינה דבר של מה בכך. הרופא מתייחס באופן רציני ביותר למסמכים הרפואיים, לבדיקות הרפואיות ולטיעונים שנטענים בועדה ואת אחוזי הנכות הוא קובע ע"פ סעיפי הליקוי שבחוק. לכן, חשוב מאוד להגיע לועדה הרפואית מוכנים, לבצע בדיקות מתאימות ולהכיר את סעיפי הליקוי כדבעי. לועדה הרפואית חשיבות עליונה ולכן מומלץ שלא להקל ראש בדבר ולהתייעץ עם עו"ד ביטוח לאומי בטרם פונים למוסד לביטוח לאומי או בסמוך למועד הגשת התביעה. 
 
למידע נוסף וטיפים בנוגע לועדות הרפואיות לחצו כאן. 

לאחר שכל רופא בועדה קובע את אחוזי הנכות בתחומו, המוסד לביטוח לאומי עורך שקלול של כל הנכויות ביחד. כדי לעבור לשלב הבא, צריך להגיע לנכות רפואית משוקללת (מצטברת) של 60% לפחות או נכות רפואית משוקללת של 40% לפחות, כאשר אחד הליקויים שווה 25% ומעלה. 

לדוגמא: אדם שנקבעה לו נכות בשיעור 10% בתחום האורתופדי, נכות בשיעור 25% בתחום הנוירולוגי, נכות בשיעור 10% בתחום א.א.ג ונכות בשיעור 15% בתחום האורולוגי - שקלול כל הנכויות יחד הוא כ-49% וזה מספיק כדי לעבור לשלב הבא מאחר שאחד הליקויים שלו שווה 25%. לעומת זאת, מי שנקבעה לו נכות פחותה מ-25% בכל ליקוי, צריך להגיע לנכות מצטברת של 60% כאמור (כאשר חריג לכך הוא עקרות בית, שלגביהן נקבע שמספיק 50% בלבד). 

שימו לב: חישוב הנכויות יחד באופן מצטבר אינו חישוב מתמטי, אלא חישוב משוקלל שבו מפחיתים בכל פעם את אחוז הנכות שנקבע.

להתייעצות מידית עם עו"ד נכות כללית לחצו כאן.

שלב 2 - קביעת דרגת אי כושר: מי שנקבעה לו דרגת נכות מזכה כאמור בשלב הראשון יוכל לעבור לשלב דרגת אי הכושר. בשלב זה המוסד לביטוח לאומי בוחן את הנכויות הרפואיות שנקבעו לתובע, ואותם בלבד, ובודק עד כמה הן משפיעות על יכולתו האובייקטיבית והסובייקטיבית של התובע לעבוד, ע"פ מספר פרמטרים שקבועים בחוק ובפסיקה. המוסד לביטוח לאומי רשאי לקבוע דרגת אי כושר חלקית ודרגת אי כושר מלאה, כאשר ישנן מספר רמות של אי כושר: 60%, 65%, 74%, 75% ו-100%. גובה דרגת אי הכושר הוא קריטי מאחר שהוא זה שקובע את גובה הקצבה החודשית שתקבלו.

מי שעבר את שני השלבים בהצלחה, יקבל קצבת נכות כללית. סכומי הקצבה החודשית נעים בין 1,900 ש"ח ל- 3,300 ש"ח לחודש (לפני תוספות) (נכון ליום 1.1.2020), בהתחשב בדרגת אי הכושר כאמור ובהרכב המשפחתי.

 

חשוב לדעת! ניתן לערער על החלטת הועדה הרפואית, הן לגבי גובה דרגת הנכות והן לגבי גובה דרגת אי הכושר, ולהיבדק ע"י ועדה רפואית לעררים אשר מורכבת משלושה רופאים. במקרים מסוימים אף ניתן לערער פעם נוספת לבית הדין האזורי לעבודה. 

 

 

למשרדנו ידע וניסיון רב בניהול תיקי נכות כללית, ייצוג בועדות הרפואיות וייצוג בערעורים בבית הדין ואנו מלווים תובעים משלב הגשת התביעה ועד לקבלת הקצבה. אם אתם זקוקים לעזרה או ייעוץ, צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שלב.

bottom of page