מן העיתונות

רפתן עומד עם מעדר ביד
אחות נדבקה בקורונה ממטופל בבית אבות וקיבלה פיצוי
אחות נדבקה בקורונה ממטופל בבית אבות וקיבלה פיצוי
אחות נדבקה בקורונה ממטופל בבית אבות וקיבלה פיצוי
אחות פסק דין
אחות YNET